elzahraa

قسم الأشعة

الأشعة

…………………………………..

 

………………………………

……………………………..

أطباء القسم

د. هيثم صالح

استشارى فى الأشعة التشخيصية

د. عزيزة عادل

نائب فى الأشعة التشخيصية

د. مى مهدى

نائب فى الأشعة التشخيصية

د. ولاء رفعت

طبيب نائب فى الأشعة التشخيصية

د. أحمد حسن

نائب أول فى الأشعة التشخيصية

كوادر الأشعة

Scroll to Top